Dopravní značky, značení, význam, vysvětlení

Dopravní značky a jejich význam, obrázky, info, vyhláška

Dopravní značky by měl znát každý kdo se pohybuje po pozemní komunikaci - silnici, cyklostezce i chodníku. Tento web bude obsahovat obrázky dopravních značek a jejich význam, vysvětlení. Dopravní značky zatím naleznete v předchozím odkazu, tento web je v přípravě. Vyzkoušejte Obrázky značek, symbolů a piktogramů kde naleznete například značku zákaz kouření.

Dopravní značka a jejich význam Dopravní značky, vyhláška a jejich vysvětlení Dopravní silniční značení, význam a vysvětlení

Silniční značky v Česku

Dopravní značení v Česku začalo být systematicky zaváděno již od třetí čtvrtiny 19. století, výstražné značení kolem roku 1910 a v období první a druhé Československé republiky. První výstražné dopravní značky byly v Československu kodifikovány od 1. listopadu 1935, odpovídaly však značkám, které na základě veřejnoprávní smlouvy umisťoval Autoklub RČS už od roku 1928. V květnu 1938 byly zavedeny dopravní značky a signály pokrývající již celou škálu významů. Od 1. listopadu 1939 bylo barevné provedení výstražných dopravních značek v Protektorátu Čechy a Morava změněno do nynější podoby. Při dalších změnách (např. 1961, 1967, 1976, 1990) postupně přibývaly nové druhy značek pro automobily a u některých se měnilo jejich provedení. Nynější číslování dopravních značek platí od ledna 2001, ovšem od té doby přibylo několik nových druhů značek a zařízení.

Dopravní značení v České republice je v současné době na základě zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, stanoveno vyhláškou ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. a vyhláškami, které ji novelizují (později přešla problematika do gesce ministerstva dopravy). O umístění dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace, v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Zákon stanoví, že dopravní značky a dopravní zařízení musí odpovídat stanovené podobě i technickým požadavkům, které stanoví technické předpisy.

Dále doporučujeme:

Zajímavé internetové odkazy
Odkazy na užitečné webové stránky
Doporučené odkazy
Naše tipy na užitečné weby
Doporučené odkazy na zajímavé weby